ניוזלטר         

                                         סרטון 1      סרטון באנגלית 2      סרטון באנגלית 3

          ח"כ דנון: זו התרפסות בפני אבו מאזן             הרב עמאר: איטום ביה"כ  כחורבן גוש קטיף

 

בית הכנסת בשכונת אלמתן שביישוב מעלה שומרון

      סטאטוס היישוב,השכונה ובית הכנסת :

היישוב מעלה שומרון הוקם על פי החלטת ממשלת ישראל בשנת 1980.

הקרקע עליה ממוקם היישוב הינה אדמת מדינה מוכרזת שקיבלה אישור צוות קו כחול.

על קרקע זו קיים הסכם הרשאה שבתוקף בין מדינת ישראל להסתדרות הציונית העולמית.

תחום היישוב מוגדר בצו אלוף.

במהלך השנים קודמו על ידי מועצת תכנון עליונה (מת"ע) תוכניות בניין עיר (תב"ע) – מתאריות ומפורטות ליישוב.

בין יתר התוכניות אושרה וקיבלה תוקף בשנת 1999 תוכנית מתאר מס' 116/2 שבתחומה ממוקמת שכונת אלמתן.

על פי תקנון התוכנית שכונת אלמתן מיועדת למלונאות, נופש, תיירות ומוסדות בשילוב של 100-250 יחידות דיור ומוסדות ציבור שכונתיים.

היות ותוכנית זו הינה מתארית ולא ניתן להנפיק על פיה היתרי בניה, הוכנה לשכונה תוכנית מפורטת מס' 116/5 על פיה ניתן יהיה להנפיק היתרי

בניה.תוכנית זו עדיין לא אושרה וקיבלה תוקף.

בית הכנסת הוקם על שטח המיועד בתוכנית זו למוסדות ציבור.

סטאטוס משפטי של מבנה בית הכנסת :

במחצית 2009 הוגשה עתירה מס' 4475/09 לבג"צ נגד מבנה בית הכנסת.

מגישי העתירה הינם שני ראשי כפרים הנמצאים מרחק קילומטרים משכונת אל מתן.

העותרים הסתייעו בשירותי מעקב של ארגון השמאל הקיצוני "יש דין" אשר העמיד עבורם גם את הייצוג המשפטי.

טענתם הינה שאדמות המדינה שייכות לציבור ובניית בית הכנסת מדיר את זיקת הנאתם מאדמות אלו.

ביום הגשת העתירה הוצא צו ארעי ולאחר זמן מה התווסף צו ביניים כנגד המשיבים – המדינה והמועצה.

הוגשו תגובות המדינה והמועצה לעתירה.

המדינה ביקשה לדחות את העתירה היות ומתנהלים הליכי אכיפה ופיקוח ביחס למבנה כיוון שנבנה ללא היתר בניה ואין לבית המשפט להתערב

בסדרי עדיפותה באכיפת החוק.כמו כן ציינה שבית הכנסת נבנה בתוך שמורת טבע שלא ניתן לבנות בה.

המועצה טענה לחוסר ניקיון ידיים של העותרים שבתחומם מצויה בניה בלתי חוקית רבה.שאין להם כל זכויות במקרקעין עליהם עומד בית הכנסת
 
–לא קנייניות ולא מוניציפאליות.שטענת היעדר זיקת הנאה הינה מופרכת.שהעתירה הינה פוליטית ולא עניינית.

לגופו של עניין עמדה המועצה על מעמדו הסטטוטורי של המקום כמבואר בפרק הקודם וכן שבפועל בית הכנסת אוכלס בטרם הוצא הצו השיפוטי.

לפני הדיון הגישה המדינה הודעה מעדכנת שהיות ולטענתה בוצעו במבנה פעולות מפרות צו שיפוטי הרי שהיא תאטום את המבנה.

החלטת ההרכב בראשות כבוד השופטת פרוקצ'יה הייתה שעל המדינה לעדכנה בתוך חודשיים האם בוצעה האטימה.

בעקבות החלטה זו הגיש ועד מתיישבי השומרון ע"י עו"ד דורון ניר צבי עתירה נוספת שבעקבותיה הוצא צו ביניים האוסר על המדינה לאטום את

בית הכנסת. ( עתירה מס' 4790/10 ). המועצה בתגובתה טענה שדין המבנה להיות מוסדר ושלא התקיימה הפרת צו שיפוטי.

המדינה חזרה על טענתה שהתבצעה הפרת צו שיפוטי. במקביל הודתה בטעותה שבית הכנסת לא ממוקם בתוך שמורת טבע אלא מצוי בתחום

תוכנית מתארית מאושרת.

לשאלת בא כח המועצה את בא כח המדינה אלו פעולות מפרות צו נעשו לא ניתנה כל תשובה.

כבוד השופטת פרוקצ'יה הורתה על איחוד תיקים, דחתה את העתירה החדשה וביטלה את צו הביניים תוך הקצבת זמן של חודשיים למדינה

לאטום את בית הכנסת.

 
ועד מתיישבי השומרון  |  ד.נ. לב השומרון 44835  |  טל. 02-5482103  |  פקס- 02-5482110
פותח על ידי אפריקום מערכות  Symbols עיצוב ופרסום